M-SCORE in projectie

Jouw M-Score Jouw trips Jouw vervoerskeuzes Jouw opinie
 • negatief beeld
  • In deze zone
   is er weinig begrip voor
   duurzame mobiliteit

 • onderweg naar duurzame mobiliteit
 • positief beeld
  • In deze zone
   is er veel begrip voor
   duurzame mobiliteit

De M-score bestaat uit drie onderdelen:

Het eerste deel van de score wordt bepaald door je verplaatsingen: hoe vaak en hoe ver verplaatst u zich, en op welke manier?
Deze score kan u vooral verlagen door verplaatsingen te combineren, door mindere verre bestemmingen te kiezen, of door te kiezen voor meer duurzame vervoermiddelen.

Het tweede deel van de score is afhankelijk van uw ‘modal split’, het aandeel van de verschillende vervoerswijzen binnen uw verplaatsingsgedrag.
Dit deel van de score verlaagt u met name door de auto eens vaker aan de kant te laten, en te opteren voor het openbaar vervoer, de fiets of te voet gaan.

Het laatste deel van de score geeft aan in hoeverre je geneigd bent om daadwerkelijk de overstap te maken naar meer duurzame vervoerswijzen.
Dit is uiteraard moeilijk te veranderen, tenzij je telkens je in de auto stapt, even overdenkt of er echt geen andere manier is om je bestemming te bereiken…

De som van deze drie deelscores bepaalt je uiteindelijke M-score.

De streefdoelen

Jouw score vergeleken met de streefdoelen per profiel. Lager is beter.

Jouw M-Score Iedereen Jongeren Volwassenen +20km Volwassenen -20km Senioren
Aan het laden..

De gemiddelden

Jouw score vergeleken met de gemiddelde scores per profiel. Lager is beter.

Jouw M-Score Iedereen Jongeren Volwassenen +20km Volwassenen -20km Senioren
Aan het laden..

HOE WERKT HET?

Doorloop gerust deze summiere uitleg en u merkt het zo: eenvoudig, toch?

1 :: Vul de vragenlijst in.

Hierbij wordt gepolst naar uw verplaatsingsgedrag en uw houding ten opzicht van mobiliteit.

enquête

2 :: Uw persoonlijke M-Score.

Op basis van de antwoorden uit stap 1 wordt uw persoonlijke M-Score berekend. Hoe lager uw score, hoe duurzamer uw verplaatsingsgedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe vaak en hoe ver u zich verplaatst. Uiteraard spelen de gekozen vervoersmiddelen een belangrijke rol. Evenzeer speelt uw persoonlijke attitude ten opzichte van mobiliteit hierin mee.

M-Score

3 :: Vergelijk uw M-Score met anderen.

Om uw M-Score beter te begrijpen, kan het interessant zijn uw eigen score te vergelijken met andere M-Scores. En je kan natuurlijk ook opscheppen met uw eigen M-Score bij vrienden, kennissen en buren...

vergelijk

4 :: Wilt u nog eens proberen?

Uiteraard kan u ook voor uzelf nagaan of u uw M-Score in de toekomst kan verlagen.

Nog eens?

Ontpop uzelf met M-SCORE en u kunt fladderen

ENQUÊTE

Vul hier de M-SCORE ENQUÊTE in.
Op deze manier komt u snel te weten of ook u kiest voor duurzame mobiliteit.

start
kiest ook u voor duurzame mobiliteit

HET GROTERE VERHAAL

Fladdert u ook zomaar wat rond? De M-SCORE vertelt het u.

De voorbije decennia werd de mens steeds mobieler. Stilaan wordt echter duidelijk dat ons huidig mobiliteitssysteem tegen zijn grenzen aanbotst. Getuige de vele krantenartikels en journaalitems die aan het ‘fileprobleem’ worden gewijd. Maar bij dit alles vergeten we één ding: wij zijn die file. Hoog tijd dus om aan introspectie te doen en ons eigen verplaatsingsgedrag in vraag te stellen. Maar hoe doe je dat?

Zoek niet langer, hier is het antwoord.

Samen met Universiteit Gent, Stad Gent, Fiets van Troje, en met steun van de Vlaamse gemeenschap departement leefmilieu, natuur en energie, ontwikkelde beweging.net Gent – Eeklo de M-score. Deze score drukt uit hoe duurzaam uw persoonlijk verplaatsingsgedrag is. Vergelijk het met een epc-score of de ecologische voetafdruk, maar dan voor mobiliteit. De berekening gebeurt aan de hand van een simpele online vragenlijst.

Met deze handige tool willen de projectpartners mensen laten nadenken over hun verplaatsingsgedrag. Bedoeling is om de deelnemers aan te zetten tot het maken van bewuste keuzes in hun persoonlijke mobiliteit. Want daar ligt een deel van de oplossing. Als ieder zijn eigen mobiliteitsgewoontes in vraag durft te stellen kunnen we het mobiliteitssysteem weer vlot trekken.

Vanwaar het idee van een M-score? Wel, mobiliteit speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutraal Gent. Om over de toekomst van de Gentse mobiliteit na te denken bracht het Mobiliteitsbedrijf samen met de Milieudienst een groep van mensen samen met verschillende achtergronden. Deze groep kwam een vijftal keer bij elkaar om tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld te komen. Ook beweging.net Gent-Eeklo nam deel aan deze bijeenkomsten.

Doorheen het proces kwamen we tot de volgende conclusie: het huidige mobiliteitssysteem in Gent is niet duurzaam. Het was dus hoog tijd om na te denken over een nieuwe, duurzame mobiliteit. Het resultaat van onze werkzaamheden waren drie toekomstbeelden: de leefstraat, de levende wijk en de verbonden stad. De tijdshorizon van die toekomstbeelden is 2050.

Niemand kan precies voorspellen wat gaat gebeuren. Wel is het voor ons duidelijk dat keuzes in mobiliteit vandaag grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van Gent. Net zoals het niet maken van keuzes grote gevolgen heeft. Maar wij zijn er van overtuigd dat de tijd dringt en dat de komende jaren harde keuzes gemaakt moeten worden. Om deze harde keuze te kunnen maken is het nodig volop te experimenteren. Daarom werden enkele icoonprojecten gedefinieerd die de komende maanden en jaren zullen worden uitgerold. Een van deze icoonprojecten is de M-score.
Het mooie aan de M-score is dat ze overal in Vlaanderen (en dus niet alleen in Gent) kan toegepast worden.

ontpop uzelf met M-SCORE en u kunt fladderen

m-score@telin.ugent.be

nog vragen?

steeds onderweg?

beweging.net - Gent-Eeklo

Fiets van Troje

Ontpop uzelf met...

M-SCORE

partners

partners

Stad Gent

Logo Stad Gent

Universiteit Gent

logo UGent

Vlaamse Overheid